3D-animatie Hedwigepolder na ontpoldering


Via Drupsteen heeft zich gespecialiseerd in het versnellen van vastgoedprojecten en het creëren van draagvlak voor nieuwe initiatieven op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van 3D-animaties.

Impuls

Volgens Dirk Scheffer zorgt zo'n impressie ervoor dat projecten die vastzitten, een positieve impuls krijgen. Of de impressie van de Hedwigepolder klopt weet Scheffer niet. Maar volgens hem geeft het wel een goed beeld van hoe het er uit kan gaan zien.