Schouwen-Duiveland wil woningbouw aanpakken

ZIERIKZEE -
Op dit moment staat de bouw van ongeveer 1250 woningen gepland. Volgens de woonvisie zouden dat er 450 moeten worden. Plannen die zouden sneuvelen zijn bijvoorbeeld de bouw van 150 woningen aan de Schouwse kust. Uit de visie blijkt dat daar geen vraag naar is. Ook zijn er in Zierikzee bijna 600 woningen meer gepland dan dat er behoefte aan is.

Economische recessie

Uit de visie blijkt ook dat huren populairder wordt door de economische recessie en de waardedaling van woningen. Daarnaast gaat de gemeente deeltijdwonen toestaan in de kernen. De groep bewoners die hier gebruik van maken is relatief klein en het leidt op dit moment niet tot grote problemen.

Inzage

De concept woonvisie is tot stand gekomen in samenwerking met stads- en dorpsraden, maatschappelijke partners en partijen die woningen willen ontwikkelen. De woonvisie ligt vanaf 22 februari tot en met 4 april ter inzage. Vervolgens worden drie inspraakavonden georganiseerd op 19, 21 en 26 maart.

Definitieve versie

De definitieve versie wordt 27 juni in de gemeenteraad behandeld.