Patiëntengegevens in Zeeland nog niet gekoppeld

OOST-SOUBURG - Onder de stichting vallen de huisartsenposten van Goes, Vlissingen en Zierikzee en de meeste huisartsen uit deze regio's.
De belangrijkste oorzaak van de vertraging is dat veel administratieve programma's van verschillende huisartsen technisch nog niet gekoppeld kunnen worden aan een landelijk systeem.

Geen bezwaar

Per 1 januari kunnen Zeeuwen die de huisarts of apotheek bezoeken, de vraag voorgelegd krijgen of zij het goed vinden dat andere behandelaars toegang krijgen tot hun dossier. Als ze geen bezwaar maken, wordt hun dossier toegankelijker.

Netwerk

De huisartsen uit Zeeuws-Vlaanderen sluiten zich niet aan op het landelijk netwerk, omdat hier de gegegevens van de huisartsen al gekoppeld zijn aan de huisartsenpost.

Privacy

Over een landelijk Electronisch Patiëntendossier ( EPD) is veel te doen geweest. Zo zou de privacy van patiënten geschonden worden doordat de gegevens voor veel zorgverleners toegankelijk worden. Het plan voor een EPD werd uiteindelijk ingetrokken. Maar vanaf 1 januari bestaat wel de mogelijkheid om patiëntgegevens via internet beschikbaar te stellen aan betrokkenen.