Stadsdichter blij met besluit schouwburg

De Middelburgse Lente

MIDDELBURG - Een nieuwe herfst, een nieuw geluid
op een kille barre, dorre rots
botten, zottekoppen plots
in bloeiende gedachten uit.

Nooit klonk de stem des volks zo luid
als toen regenten prangend prots
getuigden van hun stenen trots
en nu ineens dat groots besluit

Oké, om geld, wat maakt het uit?
De lente ruikt reeds nu haar kansen
de nestor aan het Molenwater lacht en ziet de kinderen dansen
Maar voor uw volk de boeken sluit
nog eenmaal slim, voor ons, voor later

Opgeknapt

Dinsdagmiddag maakte het gemeentebestuur bekend dat de bouw van een nieuw theater definitief van tafel is. De oude schouwburg aan het Molenwater wordt aangepast en opgeknapt.

Tekort

Middelburg komt de komende jaren structureel 4,8 miljoen euro tekort op de begroting. Daar bovenop wordt nog eens jaarlijks één miljoen euro bezuinigd. De bouw van een nieuw theater wordt daarmee onmogelijk volgens het gemeentebestuur.