Kort geding tegen invoering wietpas in Zeeland

MIDDELBURG - Dat criterium houdt in dat er alleen nog softdrugs verkocht mogen worden aan klanten die lid zijn van een coffeeshop.

Leden

Vanaf 2013 geldt de invoering van de wietpas voor heel Nederland. Een coffeeshop mag dan maximaal 2000 leden hebben. Tot die tijd wordt de pas eerst in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg ingevoerd en geldt er geen maximum aantal leden.

Pas

De overheid hoopt via het pasjessysteem het drugstoerisme in de grensprovincies terug te dringen. Coffeeshops worden daarmee besloten clubs. Via een pasjessysteem moeten klanten zich registeren, waardoor alleen inwoners van Nederlandse gemeentes softdrugs kunnen kopen in de shops.

Terneuzen

Terneuzen staat positief tegenover het voorstel om de invoering van de wietpas uit te stellen. "Wij hebben steeds aangedrongen op een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering. Dit is dus op zich een goede zaak", aldus de gemeente.