'Stop vertrek van rijksdiensten uit Zeeland'

MIDDELBURG -
Volgens De MNH moet aan het verdwijnen van overheidsdiensten uit Zeeland snel een eind komen, om de economie en leefbaarheid in stand te kunnen houden. Volgens de organisatie is het juist een taak van de rijksoverheid om diensten en werkgelegenheid in Zeeland te houden. De Maatschappij wijst daarbij onder meer op de strafinrichting Torentijd in Middelburg.
, waardoor honderden arbeidsplaatsen verloren gaan.

Arbeidsplaatsen

Sinds 2000 zijn er door het vertrek van de rijksdiensten Kadaster, Keuringsdienst van Waren, Rijksinstituut voor Kust en Zee, Staatsbosbeheer en de Belastingdienst in totaal al bijna 350 arbeidsplaatsen verloren gegaan, schrijft De Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Door reorganisaties en inkrimpingen bij de overheid zijn daarbij ook nog eens 300 arbeidsplaatsen verloren.
De Maatschappij kijkt in de brief aan Karla Peijs nog verder terug. De organisatie wijst erop, dat onderzoek heeft uitgewezen, dat in totaal 1600 voltijdbanen verdwenen zijn door het verplaatsen van rijksdiensten in de afgelopen vijftien jaar.