Strooizout voorraad Zeeland groter dan ooit

OOST-SOUBURG - In de afgelopen twee winters kampten verschillende Zeeuwse wegbeheerders met een tekort aan strooizout. Daardoor kon alleen op de hoofdwegen gestrooid worden en werd het zout vermengd met zand. Door de voorraad te vergroten en hardere afspraken te maken over zoutleveringen, hoopt de provincie de hele winter genoeg strooizout te hebben.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft in Zeeland 3150 ton strooitzout op voorraad. Daarmee is de voorraad ongeveer gelijk aan andere jaren. Maar landelijk heeft de wegbeheerder veel meer zout liggen: 160.000 ton in plaats van de 90.000 ton van vorig jaar.

Zoutloket
Naar aanleiding van het tekort aan zout in de afgelopen jaren, is in Zeeland Het Zoutloket opgericht. Dat is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, de provincie en de deelnemende gemeenten in Zeeland. Het loket verdeelt als er een tekort is, het nog aanwezige strooizout eerlijk over de verschillende wegbeheerders. Bij elkaar hebben de Zeeuwse wegbeheerders zo'n 150 strooiwagens.

De wegbeheerders in Zeeland zijn:
- Rijkswaterstaat
- Provincie Zeeland
- Waterschap Scheldestromen
- Westerscheldetunnel
- Zeeland Seaports