Zeeuws-Vlaanderen pakt verkrotting aan

TERNEUZEN -
Dat is een samenwerkingsverband dat eigenaren van kwalitatief slechte en vaak onverkoopbare woningen in Zeeuws-Vlaanderen
met betrekking tot hun vastgoed. Dit moet leiden tot kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad en het aantrekkelijker maken om in Zeeuws-Vlaanderen te wonen.

Advies

UPGRADE wil ondersteuning bieden, zoals financieel advies, het organiseren van nieuwe bestemmingen voor de panden en praktische ondersteuning bij verbouw, renovatie en onderhoud.

Proef

Het Platform Wonen en de provincie Zeeland stellen samen een bijdrage ter beschikking om de uitwerking van een concreet plan van UPGRADE te kunnen realiseren. De bedoeling is dat UPGRADE na de zomer voor drie jaar op proef van start gaat.

foto: Krot of Kans.nl