Geluidsscherm bij begraafplaats Serooskerke (W)

SEROOOSKERKE -
Bij de aanleg van de N57 is ter hoogte van de begraafplaats al een tweelaags ZOAB-laag aangebracht om geluidsoverlast te verminderen. Het scherm wordt 1,5 meter hoog en 250 meter lang.

Werkzaamheden

De aanleg van het geluidscherm geeft van 4 tot 7 maart verkeershinder op de N57 ter hoogte van Serooskerke. Het verkeer zal hier om en om met een tijdelijk verkeerslicht over een rijstrook worden geleid. In de overige weken vindt de bouw van het scherm plaats vanaf de parallelweg, waardoor alleen verkeer op de parallelweg en het fietspad enige hinder zullen ondervinden. De werkzaamheden duren naar verwachting negen weken.