Resten Slot Ostende komen boven

GOES - Eerste stap was het slopen van de oude bioscoop aan de Singelstraat, het verwijderen van de vloeren en het gelijk maken van de grond. Daar kwam al een aantal opmerkelijke dingen boven de grond, zoals een oude waterput en een beerput. Maar ook een derde kelder waar niemand het bestaan van wist.

Na de zomervakantie start het archeologisch onderzoek. Dan wordt een proefsleuf aangelegd. Tot die tijd is het gebied afgeschermd.