Schade door wilde ganzen kan flink omlaag

OOST-SOUBURG -
De wilde ganzen betekenen een grote schadepost voor boeren omdat de vogels onder meer hun gras en gewassen opeten. Sinds de jacht in 1999 is afgeschaft, groeit de ganzenpopulatie gestaag.


Toename

Bij ongewijzigd beleid zal het aantal ganzen dat in Nederland overwintert in 2018 naar verwachting met bijna 50 procent zijn toegenomen tot 3,3 miljoen. Het aantal zomerganzen, die het hele jaar in Nederland leven, zal volgens berekeningen zelfs verviervoudigen tot 1,4 miljoen. In dat geval lopen de kosten voor de provincies nog verder op tot 38 miljoen euro per jaar.