'Doel 3 en Tihange 2 mogen weer opstarten'

OOST-SOUBURG -
Volgens de kranten wijst alles erop dat de scheurtjes in de reactorvaten niet van dien aard zijn dat beide kerncentrales buiten gebruik moeten blijven. Praktisch zal die heropstart wellicht pas in maart volgend jaar gebeuren.

Herstart

Volgens woordvoerder Loet van de Velde van Electrabel zijn de conclusies van de kranten voorbarig. Electrabel is nog bezig een rapport op te stellen wat vervolgens opgestuurd gaat worden naar de FANC. Op basis daarvan zal de FANC haar beslissing over een herstart van de kerncentrales nemen.

Scheurtjes

De voorbije zomer werden bij een controle van het reactorvat van Doel 3, net over de grens bij Hulst, scheurtjes ontdekt aan de binnenkant van opstaande stalen wanden. Even later bleek ook de reactor van Tihange 2 barstjes te vertonen.

Borssele

Ook het reactorvat van de kerncentrale in Borssele is van dezelfde bouwer, maar volgens eigenaar EPZ is dat gebouwd met ander materiaal en zijn er dus in Borssele geen problemen met scheurtjes. Het reactorvat wordt tijdens een reguliere onderhoudsstop wel extra gecontroleerd.

Onduidelijk

Het is onduidelijk wanneer de centrales heropstarten. Sommigen verwachten dat er in december al herstart gaat worden. Realistischer lijkt een herstart van de kerncentrales in maart 2013. Als er toestemming komt om op te starten zullen veiligheidsprocedures nog moeten worden aangepast en daar is tijd voor nodig.

Winter

Een en ander betekent volgens de kranten dat België het vrijwel zeker een winter zonder grote kerncentrales moet stellen.