Vochtige doekjes verstoppen riool Walsoorden

WALSOORDEN -
In 2011 was er 31 keer een verstopt riool, in 2012 is dat tot nu toe al 29 keer gebeurd.

Schade

Volgens het Waterschap Scheldestromen zijn veel mensen zich er niet van bewust dat vochtige doekjes niet afbreekbaar zijn en schade toebrengen aan het rioolstelsel. Ze willen het probleem dan ook via de inwoners aanpakken.