Voorschotten graanprijs op recordhoogte

WEMELDINGE - Vorig jaar werd nog een voorschot van maximaal 150 euro per duizend kilo maaltarwe betaald. Dat werd aan het einde van het afzetseizoen bijgesteld tot 190 euro.
Voor voertarwe wordt op dit moment 190 euro betaald en voor alle gerst een bedrag van 185 euro per duizend kilo. De graanoogst is vorige week volop op gang gekomen en is deze week bijna afgerond.

Bijstelling

De verwachtingen van de oogstopbrengst voor tarwe waren in het voorjaar nog hoog. Het langdurige natte, donkere en koude weer in de voorzomer zorgde echter voor een bijstelling van deze schattingen. Verwacht wordt dat de oogstopbrengst tien procent minder is dan voorspeld.
Kort na het begin van de oogst wordt er een voorschotprijs vastgesteld afhankelijk van de ontwikkeling op de markt. Dit voorschot wordt enkele weken na levering uitbetaald. In dit geval wordt de uitbetaling binnen drie weken gedaan. Eventuele prijsverschillen die zijn ontstaan in het afzetseizoen worden in mei/juni volgend jaar verrekend in de vorm van een eindafrekening.

Kwaliteit
Als de kwaliteit van nog te dorsen gewassen sterk afwijkt van de verwachte kwaliteit, kan de voorschotsprijs door CZAV nog aangepast worden of kan een kwaliteitskorting worden toegepast.
Maaltarwerassen zijn meer waard dan voertarwe. Brouwgerst heeft een matige kwaliteit en gelet op het Europese aanbod wordt het voorschot gebaseerd op de voergerstmarkt.