RvS: Geen vergoeding voor schade gewassen

WOLPHAARTSDIJK -
Sinds 2004 komt via een doorlaatsluis in de Zandkreekdam zout (de Katse Heule) water uit de Oosterschelde het Veerse Meer in. Daardoor raakte volgens de boer zijn landbouwgrond aan de Muidenweg bij Wolphaartsdijk verzilt en verminderde de groei van zijn gewassen drie jaar lang.

Onderzoek

Volgens de Raad van State wordt in een onderzoek van de rijksoverheid niet aangetoond dat de mindere opbrengst van landbouwgewassen van de boer te wijten is aan verzilting door de Katse Heule.