Oudste geschiedenis van Zeeland beschreven

MIDDELBURG -
In het eerste deel wordt gelijk
besproken, van de prehistorie tot 1550. Volgens de auteurs valt in een groot deel van die periode amper over Zeeland te spreken: "Pas in de middeleeuwen worden de contouren van het huidige Zeeland zichtbaar."

200 jaar

Deel 2 komt in november uit en deel 3 volgt in het najaar van 2013. De presentatie van het vierde deel, in het voorjaar van 2014, valt samen met het tweehonderdjarig bestaan van de provincie Zeeland. Het onderzoek voor de boekenserie Geschiedenis van Zeeland is verricht onder leiding van de Universiteit Utrecht en de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland.