Oosterscheldekering blijft een huzarenstukje

25 jaar

NEELTJE JANS - Dinsdag is het precies 25 jaar geleden dat koningin Beatrix de Oosterscheldekering opende, en daarmee de Deltawerken voltooid verklaarde.

Onderhoud

Toch is het werk aan de Oosterscheldekering de afgelopen 25 jaar gewoon doorgegaan, vertelt Geluk. Het onderhoud aan het bouwwerk kost 20 miljoen euro per jaar. Dat geld is nodig voor het onderhoud aan de hydraulische systemen, waarmee de 64 schuiven worden bediend. Ook moet de hele constructie voortdurend worden geschilderd, om het te beschermen tegen de invloed van het zoute zeewater.

Bouw

De bouw van de Oosterscheldekering kostte destijds 5,7 miljard gulden, vergelijkbaar met hetzelfde bedrag in euro's nu. Er was sprake van een forse kostenoverschrijding op het geraamde bedrag van ruim 4 miljard gulden, maar dat kwam omdat veel techniek voor het unieke project nog tijdens de bouw moest worden ontworpen of aangepast.

Levensduur

De Oosterscheldekering heeft een geschatte levensduur van 200 jaar. Jos Geluk van Rijkswaterstaat kan zich nog niet goed voorstellen hoe de kering tegen die tijd moet worden vervangen. "Misschien kijken we er tegen die tijd wel heel anders tegenaan", zegt hij. "Misschien wonen we tegen die tijd wel met z'n allen op hoger gelegen gedeeltes van Nederland, of besluiten we hem alsnog helemaal dicht te gooien".