'Belgische claim in kwestie Hedwige onbegrijpelijk'

HOEK -
Afgelopen weekend lekte een vertrouwelijke nota van de Vlaamse overheid uit waarin een schadeclaim van tussen de 250 en 800 miljoen euro op Nederland wordt voorbereid. De Vlamingen eisen het geld vanwege de wispelturige houding van Nederland in het ontpolderdossier. De Vlamingen baseren de miljoenenclaim onder andere op vertraagde baggerwerkzaamheden en imagoschade voor de Antwerpse haven.

Alternatieven

In de brief herinnert Robesin de Vlaamse bewindslieden aan het feit dat later deze maand staatssecretaris Henk Bleker met het eindrapport komt over de alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Hij wil dat de Vlamingen eerst dat rapport afwachten en dan met Nederland rond de tafel gaan zitten om het ontpolderdossier tot een goed einde te brengen.