Meerderheid Tweede Kamer voor droge Hedwigepolder

DEN-HAAG - De regeringspartijen VVD en CDA, gedoogpartner PVV, de SP en de SGP spraken hun steun uit. Oppositiepartijen D66, GroenLinks en de PvdD zien niets in de plannen en zeggen dat die valse hoop geven aan tegenstanders van ontpoldering.

Volgens Bleeker heeft het kabinet geen expliciete goedkeuring nodig van de Europese Commissie voor het plan om niet de Hedwigepolder maar andere polders in Zeeland onder water te zetten.

Koppejan

Het Zeeuwse Tweede Kamerlid Ad Koppejan noemde het alternatief voor het onder water zetten van de Hedwigepolder een knappe prestatie van staatssecretaris Bleker.

Symbool

Volgens Koppejan staat de Hedwigepolder symbool voor alle andere Nederlandse polders die worden bedreigd in hun voortbestaan. Ook noemde hij de Hedwigepolder een symbool voor het verzet van mensen tegen het in zijn ogen doorgeschoten natuur- en milieubeleid in Nederland.

Undercover

Tweede Kamerlid Richard de Mos van de PVV noemde de Kamerleden van D66 en de PvdA undercover-parlementariërs uit Vlaanderen. Volgens De Mos dienen de PvdA en D66 de Vlaamse belangen door te pleiten voor het onder water zetten van Hedwigepolder.

Hij noemde staatssecretaris Bleker een ridder te paard die met zijn plan om de Hedwigepolder te sparen een mooie oplossing voor Zeeland uit het vuur heeft gesleept.

Naam en toenaam

Staatssecretaris Bleker gaf tijdens het debat ook aan dat Nederland voortaan geen gebieden meer met naam en toenaam wil benoemen in verdragen over natuurcompensatie. De Hedwigepolder staat letterlijk genoemd in de Scheldeverdragen en dat heeft de laatste jaren voor veel politieke onrust gezorgd tussen Nederland en Vlaanderen.

Bleker wil in de toekomst alleen nog afspraken maken over natuurdoelen, zodat Nederland vrij is om de plannen na verloop van tijd aan te passen.