Kort geding over kraakpand Middelburg

MIDDELBURG -
Middelburg heeft onlangs aangifte gedaan van lokaalvredebreuk tegen de krakers, die daar eind december zijn gaan wonen. Die aangifte wordt bevestigd door het Openbaar Ministerie in Middelburg.

Uitspraak

Burgemeester Schouwenaar van Middelburg wil dat de bewoners van het kraakpand zo snel mogelijk vertrekken, maar moet nu dus eerst de uitspraak in het kort geding afwachten.
De krakers zijn drie jongeren die vinden dat er te weinig betaalbare huurwoningen zijn voor mensen die geen volledige baan hebben. Schouwenaar is het daar niet mee eens.