Werving zorg en techniek al op basisschool

OOST-SOUBURG - Doel is om de kinderen nu al warm te maken voor een beroep in de zorg. Twee medewerkers die dagelijks in de zorg werken geven de les. In de leskist zitten onder meer een bordspel en opdrachtkaarten.

Techniek

Ook de technieksector bezoekt actief basisscholen om voorlichting te geven over een baan in de techniek. De zorg en techniek zijn twee beroepsgroepen die veel arbeidskrachten nodig hebben in de toekomst.

Onderwijs

Marjan Bastiaansen van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland vindt het een goede ontwikkeling dat voorlichting wordt gegeven over de zorg en techniek op basisscholen. Maar ze wijst er wel op dat kinderen van 11 of 12 jaar te jong zijn om een beroepskeuze te maken. Het wil niet zeggen dat een kind dat enthousiast raakt over werken in de techniek ook een technische opleiding gaat doen; daarvoor is het immers nog wel nodig goed te scoren op wiskunde en natuurkunde, zegt onderwijsadviseur Bastiaansen.