PvdA wil aanpak verpaupering Dauwendaele

MIDDELBURG -
Volgens de partij neemt de verpaupering in de wijk toe, vooral in het winkelcentrum. Volgens de partij vraagt ook de onderwijshuisvesting om een spoedige aanpak.

Ongerust

Bewoners van Dauwendaele zijn volgens de PvdA door het gebrek aan de onderhoud door de gemeente ongerust over de veiligheid in de wijk.