Kwart Zeeuwse dijken en duinen niet in orde

OOST-SOUBURG - In de tweede afbeelding zijn de stukken die niet voldoen rood, de nader te onderzoeken gebieden blauw en de kustlijn die conform de norm scoort is groen. Het volledige rapport kunt u lezen op de website.

Aanpak
Volgens de Inspectie zijn er geen acute veiligheidsproblemen gevonden en noodmaatregelen zijn dan ook niet nodig. Voor de dijken, duinen en dammen die verbeterd moeten worden en waarvoor nog geen aanpak is, wordt een nieuw programma voorbereid. Dat zal in 2014 klaar zijn.

Landelijk

Uit het onderzoek blijkt verder dat tweederde van de Nederlandse waterkeringen voldoet aan de veiligheidseisen. In het totaal is ruim 3700 kilometer aan duinen, dijken en dammen onderzocht.