Thermphos mag proef doen met duurzame grondstof

VLISSINGEN - De proef duurt maximaal twee weken en is nodig om te onderzoeken of Thermphos op termijn kan overstappen naar alternatieve grondstoffen, die beter zijn voor het milieu.

Groen

Thermphos wil vanaf 2020 alleen nog gebruik maken van 'groene' grondstoffen voor de productie van fosfor.

PCB's

Uit onderzoek van de Provincie naar geuroverlast, blijkt dat Thermphos ook stoffen uitstoot die niet in de vergunning staan. Het gaat om giftige stoffen zoals PCB's die tijdens het productieproces vrijkomen. Uit metingen blijkt dat het om zeer kleine hoeveelheden gaat die niet schadelijk zijn en onder de norm blijven.

Vergunning

Uit voorzorg worden die stoffen nu wel opgenomen in de vergunning, waardoor er opgetreden kan worden als Thermphos de norm wel overschrijdt.