Een dubbele pet is voor de VVD geen probleem

MIDDELBURG -
Kees Bierens, voorzitter van de VVD-statenfractie, is zich ervan bewust dat
een probleem kan zijn: "Het is een punt waaraan wij vooraf heel nadrukkelijk aandacht hebben besteed. Dat is al begonnen bij de kandidaatsstelling voor deze statenperiode." Piet de Putter stond sinds 2011 op de VVD-lijst als zogeheten fractievolger.

Alert

Stel dat er in Provinciale Staten wordt gestemd over een Noord-Bevelandse kwestie. Bierens: "Dat zou bij bepaalde onderwerpen het geval kunnen zijn. Dat vereist alertheid van beide kanten. We zijn ons daar beiden van bewust." Het komt vaker voor dat statenleden niet stemmen als zij of hun partners belanghebbenden zijn in een bepaalde zaak.

Politie

Piet de Putter zelf sluit zich helemaal aan bij zijn fractievoorzitter: "Als er een schijn van belangenverstengeling bestaat onthoud ik mij van stem. Ik heb aangegeven dat mijn wethouderschap prioriteit heeft." De Putter is trouwens parttime wethouder van Noord-Beveland. Zijn andere functie is inspecteur van politie.

Pet

De Provinciewet staat niet toe dat iemand tegelijkertijd minister en statenlid is, maar de combinatie wethouder-statenlid is geen probleem. Wel zijn er partijen die er nadrukkelijk tegen zijn. Maar voor de VVD is de dubbele pet dus geen probleem.