Twee jaar lang wandelen door Nederland

KATS -
Onderweg sprak Schuurman Hess met tientallen mensen. Zijn doel was om erachter te komen waarom zoveel mensen de sociaal-democratie uit het oog zijn verloren. Jan Schuurman Hess: "Ik wilde dat graag weten, en vooral horen van gewone mensen."

Wandelen
Op 3 februari 2011 vertrok hij voor zijn eerste wandeltocht. Een tocht van Goes naar Kapelle. Vervolgens liep hij door Drenthe, Groningen en door de rest van het land. "Te voet heb je alle tijd voor het voeren van een goed gesprek. Alles gaat al zo snel en vluchtig in deze tijd." Schuurman Hess heeft een positief gevoel over gehouden aan zijn wandeltochten: "Ik ben zeer hoopvol. Je merkt dat iedereen belang en behoefte heeft aan verbondenheid in de samenleving."

PvdA

De voettocht was een initiatief van Jan Schuurman Hess en Anne Dorst onder de vleugels van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid.