Ruim 3000 enquêtes Thermphos ingestuurd

De GGD verspreidde enquêteformulieren onder zesduizend mensen om te weten komen of de uitstoot van Thermphos invloed heeft op de gezondheid van omwonenden en werknemers van bedrijven in het Sloegebied.

December

Volgens de GGD is de repons voldoende om een representatief beeld te krijgen van de situatie. In december worden de resultaten verwacht.