Digitale dood steeds vaker geregeld bij notaris

KAPELLE - Dit kan betekenen dat er - ook na het overlijden - nog een melding over de verjaardag wordt verstuurd via facebook of hyves.

Memoriam

Om dit te voorkomen is er sinds kort een aantal bedrijven die in samenwerking met een notaris en de erfgenamen de accounts na het overlijden opheffen of veranderen in een 'in memoriam pagina'.