RvS: plan perkpolder mag doorgaan

PERKPOLDER - Er waren veel bezwaren ingediend tegen het plan Perkpolder door bewoners van het gebied, omdat er ook 75 hectare buitendijkse natuur komt, waarvoor een dijk moet worden verlegd. Zij vinden onder meer dat er geen behoefte is aan de bouw van zoveel woningen en dat het plan niet haalbaar is.

Flora en fauna

Ook zouden beschermde dieren en planten gevaar kunnen lopen door het plan, maar de Raad van State zegt dat dit met maatregelen kan worden voorkomen.

Mijlpaal

De gemeente Hulst noemt de uitspraak een belangrijke mijlpaal. Het plan moet een sociaal-economische impuls geven aan het gebied. Dat is hard nodig na het verdwijnen van de veerverbinding, volgens de gemeente.