Grote brandoefening in Terneuzen

TERNEUZEN -
De oefening ging om een explosie waardoor brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Volgens scenario ontstond daarbij veel rook en kwamen er gevaarlijke stoffen vrij.

Nadruk

De nadruk lag tijdens de oefening op het overleg tussen de verschillende partijen en hulpverleners tijdens een crisissituatie. De hulpverleners moesten via het hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV) van de school achterhalen wat er precies aan de hand was en hoeveel slachtoffers er waren. Aan de hand hiervan moest elke leidinggevende er voor gaan zorgen dat zijn of haar achterban alle nodige werkzaamheden - zij het fictief - in gang ging zetten.

Oefening

De oefening is de eerste in een reeks van drie. De volgende wordt gehouden op de Bevelanden. De derde oefening zal op Tholen worden gehouden.

Deelnemers

Aan de oefening deden vertegenwoordigers mee van de brandweer, de politie, de geneeskundige hulpverlening, de gemeente en de school.