Marine speurt naar gezonken admiraalsschip Walcheren

VLISSINGEN -
Zoektocht

Onbekend is wat zich nog op de bodem bevindt; de restanten zijn al eeuwen onderhevig aan de sterke stroming in de Westerschelde en erosie. De stroming en het slechte zicht onderwater maken het onderzoek overigens extra complex. Voor de marine biedt de duikopdracht daarom een ideale gelegenheid in het kader van opleiding en training van duikers en ander personeel. Daarnaast wordt vanuit marinehistorisch oogpunt grote waarde gehecht aan de zoektocht.
Tijdens verschillende oorlogen tegen Engeland was de Walcheren erg belangrijk voor de provincie Zeeland. Volgens de Vlissingse maritiem historicus Doeke Roos zouden er nog zo'n 30 kanonnen aan boord liggen.

Ereronde

Bij terugkeer van een zeeslag voer het schip voor de Vlissingse kust een ereronde. Tijdens deze ereronde botste het schip tegen het havenhoofd en zonk. Hierbij kwamen 24 opvarenden om. Honderden mensen waren hiervan getuige. Verschillende pogingen om het schip destijds te bergen, mislukten.

Resultaat

Mochten de verkenningen resultaat opleveren, dan zal de Koninklijke Marine in overleg met de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en culturele instellingen besluiten of- en zo ja: welke objecten geborgen kunnen worden.
Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.