Tijdelijke vervanger voor raadslid Vogelenzang

ZIERIKZEE - Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft toestemming gegeven voor de vervanging omdat er 'een uitzonderlijke situatie' in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland is ontstaan. Door het gemis aan Vogelenzang kent de raad een even bezetting van 22 in plaats van 23 raadsleden. Daarnaast heeft D66 één zetel in de raad, waardoor volgens de gemeente nu sprake is van inbreuk op de verkiezingsuitslag.

Herstel

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een verzoek bij het ministerie ingediend voor een vervanger van Serge Vogelenzang. De gemeente stelt in een toelichting: "Naar het zich laat aanzien is een spoedig herstel van betrokkene niet te verwachten, waarbij het zeer de vraag is of hij ooit zijn raadszetel weer kan innemen".

Burgercommisselid

Weezepoel is burgercommissielid voor D66 in de gemeente Schouwen-Duiveland. Vanaf 29 maart neemt hij deel aan de raadsvergaderingen. Als tijdelijke vertegenwoordiger mag Weezepoel niet meestemmen, wel mag hij voorafgaand aan de stemming het standpunt van de partij duidelijk maken.