Stichting ziet af van verzet tegen komst paviljoen

BAARLAND - De Baarlandse nol hoort bij het Natura 2000-gebied Westerschelde. Er worden borden neergezet om verstoring van vogels en zeehonden op de nabije Plaat van Baarland in te dammen.

Geluidshinder

Verder gaat Scheldeoord elk jaar de vogelstand onderzoeken. En bij de bouw van het dijkpaviljoen worden de licht- en geluidshinder beperkt.

Vergunning

Robbert Nordholt van camping Scheldeoord is blij dat de stichting zich nu in zijn plannen kan vinden. Hij geeft aan al begonnen te zijn met de bouw van het paviljoen en verwacht hem af te hebben voor 1 september. De vergunning die is verstrekt voor het dijkpaviljoen is vijf jaar geldig.