Bezwaren tegen groot hotel Dishoek afgewezen

DEN HAAG -
Veel omwonenden hadden bezwaar tegen het plan aan de Walcherse kust, vooral omdat ze de plannen veel te grootschalig vinden. Het gaat om bijna honderd recreatieappartementen en -woningen in combinatie met een groot hotel en congrescentrum.
De verwachte toename van het verkeer zou te veel gevaar opleveren. Bovendien zou de toename van recreanten de natuur van het Nationaal Landschap van Walcheren en de Westerschelde aantasten.
Maar de Raad van State heeft die bezwaren dus allemaal van tafel geveegd.