'Laat Bleker plannen maar komen uitleggen'

OOST-SOUBURG -
In een
neemt GroenLinks afstand van het standpunt van Henk Bleker. Volgens GL is dat in strijd met het regeerakkoord.

Tegenstanders

GroenLinks schaart zich daarmee in de lange rij tegenstanders van het regeringsbesluit. Want behalve een meerderheid van de Tweede Kamer, de provincie Zeeland, Red onze Polders, de gemeente Reimerswaal, de dorpsraad Ritthem en Partij voor Zeeland, is ook landbouworganisatie ZLTO tegen de plannen van Bleker.
De Partij voor Zeeland zei zondag dat de Europese Commissie geen eisen kan stellen aan verbeteringsplannen voor de natuur in de Westerschelde, laat staan ontpoldering voorschrijven. Statenlid Johan Robesin gaat vrijdag in de Statenvergadering een motie indienen om het alternatief voor ontpoldering af te wijzen.

Habitatrichtlijn

Volgens Robesin is het compromis dat vrijdag werd gepresenteerd in strijd met de Habitatrichtlijn uit 1992. Die schrijft voor dat de Europese Commissie door Nederland gekozen maatregelen pas na uitvoering kan beoordelen en vervolgens kan goed- of afkeuren.
Verder noemt Robesin de constatering van staatssecretaris Bleker en Eurocommissaris Potocnik dat de Westerschelde er slecht aan toe is onjuist.

Ontpoldering

Vrijdag werd bekend dat staatssecretaris Bleker een derde van de Hedwigepolder onder water wil laten zetten. De ontpoldering is ter natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde.