Bleker: snel duidelijkheid over Hedwigepolder

DEN HAAG -
De staatssecretaris reageert met zijn brief aan de Kamer op een verzoek van de Partij voor de Dieren om zijn ,,precieze onderhandelingsinzet'' bij de gesprekken in Brussel bekend te maken. Bleker acht dat ,,niet opportuun''.

Kabinet

Bij afspraken tussen Nederland en Vlaanderen over het uitdiepen van de
Westerschelde had Nederland aanvankelijk beloofd dat de Hedwigepolder onder water zou worden gezet. De ontpoldering zou moeten dienen als natuurcompensatie. Het kabinet-Rutte is daar op teruggekomen. Vlaanderen wil Nederland aan zijn eerdere toezegging houden.