Zeldzaam werk van Johanna Kruit gebundeld

BIGGEKERKE - Volgens Kruit is sommig werk zelfs lange tijd onvindbaar geweest.

Bundel

In Zeegrens - gedichten 1980 - 2000zijn de dichtbundels Omtrent het getij (1985), Voorheen te Orisande (1987), De weg van het water (1990), De omtrek van een antwoord (1990) en De Waterveren (1992) opgenomen. Deze bundels waren niet meer verkrijgbaar.
Al eerder verscheen de bloemlezing Landgrens - gedichten 1970 - 1980.