Provincie blij met hulp Rijk aan vlassector

DEN HAAG - Met de financiele steun kan de sector zich voorbereiden op het nieuwe Europese landbouwbeleid. In de Zeeuwse vlassector zijn zo'n 150 personen werkzaam.

Steun

Gedeputeerde Kees van Beveren ging eerder dit jaar naar Den Haag om steun
te vragen voor de vlasboeren. Volgens Van Beveren blijft het belangrijk dat er verschillende gewassen verbouwd worden. Zonder steun bestaat de kans dat agrariërs overstappen op de teelt van andere gewassen die meer geld opleveren.