WOZ-waarde huizen in Zeeland opnieuw gedaald

OOST-SOUBURG - De gemiddelde woningwaarde van huizen in Zeeland is nu precies even hoog als in 2008. Daarmee gaat Zeeland ongeveer gelijk op met het landelijke gemiddelde, wat nu ook op hetzelfde niveau ligt als in 2008.

WOZ

De WOZ-waarde wordt onder meer gebruikt als basis voor de belastingtarieven van gemeenten en het waterschap.