RvS: dwangsom voor illegale autohandel

OUWERKERK -
De eigenaar van het landgoed aan de Zwanenburgseweg had de autohandelaar toegestaan een bedrijf te beginnen op twee percelen, terwijl dat volgens het bestemmingsplan van de gemeente niet mocht.

Voorlopig

De eigenaar van het landgoed en de autohandelaar moeten de opgelegde dwangsom dus gewoon betalen, tenzij de Raad van State later in een definitieve uitspraak anders beslist.