SWVO bezorgd over bezuinigingen ouderenzorg

VLISSINGEN -
De ouderenzorg wordt in 10 verschillende pakketten onderverdeeld. Pakket 1 is de lichtste vorm van beschut wonen met wat begeleiding en pakket 10 de zwaarste. Daarbij gaat het om beschermd wonen met intensieve palliatief-terminale zorg.

Wegbezuinigd

Pakket 1 en 2 zijn al wegbezuinigd en nu dreigt voor pakket 3 en 4 hetzelfde te gebeuren. Een slechte zaak volgens Jan de Graaf, directeur van Stichting Werkt voor Ouderen.

Ernstig

Voor ouderen die vallen onder het derde pakket is volgens De Graaf nog wel een tussenvorm te bedenken, maar ouderen in pakket 4 hebben deze zorg echt nodig, zegt De Graaf. "Pakket 4 is toch al best een ernstig beeld, want dan praat je over mensen die al last hebben van dementie", zegt De Graaf. "Zo'n persoon is de regie kwijt in zijn leven en kan bijvoorbeeld niet meer bepalen wanneer hij gaat eten."

Zorg

Niet naar een verzorgingshuis gaan is daarom voor De Graaf bijna geen optie: "Om hen in de wijk te omringen met voldoende zorg is een heel groot probleem." Een oplossing zou volgen hem kunnen worden gezocht in meer tijd voor de bezuiniging ingaat zodat er passende voorzieningen kunnen worden gemaakt.