Lichte stijging van waterschapsbelasting

MIDDELBURG - In 2012 zijn huurders met een meerpersoons huishouden 1 procent duurder uit. Tot 2015 volgt daarna jaarlijks een lichte stijging.
Waterschapsbelasting
Waterschapsbelasting
kosten 2011
stijging
kosten 2012
Watersysteemheffing ingezetenen 80,79 euro 0% 80,79 euro Watersysteemheffing gebouwd 0,0516% 4,1% 0,0537% Watersysteemheffing ongebouwd 59,71 euro 0% 59,71 Watersysteemheffing natuurterrein 4,85 euro 1,7% 4,93 Zuiveringsheffing 52,36 1,5% 53,13 Verontreinigingsheffing 52,36 1,5% 53,13

Investering
De komende vier jaar investeert het waterschap zo'n 400 miljoen euro, waarvan 99 miljoen in 2012. Komend jaar wordt daarmee de kustversterking in Zeeuws-Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland aangepakt.

Oppervlaktewater

Het waterschap wil komende jaren ook meer inzetten op de controle van het oppervlaktewater. Tot 2015 wordt daarvoor bijna 200 miljoen euro gereserveerd. Met dat geld gaat het waterschap ervoor zorgen dat er in de toekomst niet te veel, maar ook niet te weinig water is.