Nauwelijks schade door vangst mosselzaad

YERSEKE -
De studie maakt duidelijk dat de mosselkwekers wel schade aanrichten wanneer ze met hun sleepnetten het mosselzaad opvissen. Maar het schadelijke effect is vrijwel altijd tijdelijk. De natuur herstelt zich namelijk na korte tijd weer.

Strijd

De aanleiding voor dit onderzoek is de jarenlange strijd tussen de mosselsector en natuurorganisaties. Volgens de natuurorganisaties is de traditionele mosselzaadvisserij in de Waddenzee schadelijk voor de natuur. De mosselvissers hebben dit altijd tegengesproken.
Het ministerie van Landbouw en Visserij heeft uiteindelijk opdracht gegeven om onderzoek te laten verrichten naar de gevolgen van het opvissen van mosselzaad in de Waddenzee.

Afspraak

De natuurorganisaties en de mosselsector hebben in 2008 afgesproken om het opvissen van mosselzaad tot 2020 af te bouwen. Maar de uitkomst van dit onderzoek kan daar verandering in aanbrengen. De verschillende partijen gaan hiervoor eerst de uitkomsten van het onderzoek bestuderen.

Hoogleraar

Het onderzoek is verricht door Aad Smaal uit Zierikzee. Behalve werkzaam bij Imares is Smaal buitengewoon hoogleraar duurzame schelpdiercultuur aan de Universiteit Wageningen.