Drie basisscholen Hulst dicht vanwege asbest

HULST -
De scholen zijn uit voorzorg gesloten. Er is een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van asbestvezels en de mogelijke gevaren voor de gezondheid. Het onderzoek naar de asbestvezels duurt nog de hele week.

Opvang

Zolang het onderzoek duurt kunnen de kinderen niet naar school. Ouders is gevraagd zelf voor opvang te zorgen. Wel is er op drie andere scholen noodopvang geregeld.

Luchtmetingen

De asbestvezels zijn aangetroffen in convectorputten van de cv-installatie. Dinsdagavond is begonnen met luchtmetingen in de schoolgebouwen om te zien of de asbestvezels zich hebben verspreid. Woensdag gaan die metingen verder. De gemeente hoopt vrijdag de uitslag te krijgen.

Zierikzee

Een maand geleden was De protestants-christelijke Johan Louis de Jongeschool in Zierikzee twee dagen dicht vanwege asbest.