Bieb Zeeuws-Vlaanderen boos over bezuiniging

TERNEUZEN -
In een protestbrief gericht aan de gemeenteraad van Terneuzen staat dat de bezuinigingen een kaalslag zijn die ingrijpende gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en ten koste gaan van de leefbaarheid in krimpregio Zeeuws-Vlaanderen.

Brief

De brief is mede geschreven namens de medewerkers en de leden en bezoekers van de bibliotheken in Zeeuws-Vlaanderen.