Weinig belangstelling infoavond kerncentrale

BORSSELE -
Het merendeel van de bezoekers van de informatieavond waren directe betrokkenen, zoals werknemers van de centrale, afgevaardigden van het ministerie van economische zaken en medewerkers van de kernfysische dienst.

Inspraak

Bij de bijeenkomst in Heinkenszand werd een toelichting gegeven over de aanvraag voor het verlengen van de vergunning. Die moet nu gaan lopen tot 2034. Naast een aantal presentaties, was er ook een inspraakbalie ingericht waarbij aanwezigen officieel bezwaar konden maken tegen de verlenging van de vergunning.

Vergunning

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil via een vergunningwijziging de kerncentrale Borssele toestaan tot en met 2033 open te blijven. Bij het oorspronkelijke ontwerp en de bouw van de kerncentrale is rekening gehouden met een bedrijfsduur van 40 jaar, namelijk tot en met 2013. De nieuwe vergunning maakt het mogelijk dat de kerncentrale 20 jaar langer open blijft. 

Procedure

Op 19 september 2012 heeft de eigenaar van de kerncentrale, EPZ, de aanvraag voor deze vergunningswijziging ingediend. Op 24 oktober heeft het ministerie het concept daarvoor goedgekeurd. Tot 5 december kan iedereen reageren op dit ontwerpbesluit.

Besluit

Wanneer de wijzigingsvergunning uiteindelijk wordt goedgekeurd is nog niet duidelijk. Maar EPZ, de eigenaar van de kerncentrale, gaat er vanuit dat dit volgend voorjaar gebeurt.