EC: Hedwige hoeft niet onder water van ons

OOST-SOUBURG -
In de brief stelt Potocnik klip-en-klaar dat Europa zich niet bemoeit met de ontpoldering: ,,Het is een hardnekkig misverstand dat de Commissie de ontpoldering van de Hedwigepolder zou voorschrijven. De Commissie schrijft dergelijke maatregelen niet aan lidstaten voor.''

Brussel

Vlaanderen en Nederland wezen de beschuldigende vinger in de ontpolderkwestie naar Brussel. Die zou de ontpoldering bevelen. Nu blijkt dat de Europese Commissie de ontpoldering nooit heeft voorgeschreven en wil voorschrijven.

Scheldeverdragen

De ontpoldering van de Hedwige is een afspraak tussen Nederland en Vlaanderen uit 2005. In de zogeheten Scheldeverdragen zijn afspraken gemaakt over compensatie voor de verdiepeing van de Westerschelde. In Nederland bestaat veel weerstand tegen het ontpolderen van de Hedwige.

Ecologische staat

De ingebrekestelling die Brussel eind mei is gestart, heeft te maken met de ecologische staat van de Westerschelde. Die staat officieel te boek als goed, maar Nederland heeft herhaaldelijk aangegeven dat die kwalificatie niet klopt. Brussel gaat wel over de Natuur- en Habitatrichtlijn waar de Westerschelde ondervalt, maar die discussie staat los van de Hedwige.

Dossier

Meer informatie over de kwestie rondom de Hedwigepolder is te vinden in het dossier.