Vergunning verplicht bij uitzaaien buitenlandse schelpdieren

DEN HAAG - Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State, in een rechtszaak die werd aangespannen door de Vereniging van Importeurs van Schelpdieren en door de Faunabescherming. Volgens de Zeeuwse schelpdierbedrijven beperken de vergunningsmaatregelen de handel in schelpdieren, omdat er steeds opnieuw vergunning moet worden verleend als broedmateriaal uit buitenlandse wateren wordt geïmporteerd.

Ziektes

De Faunabescherming stelt daartegenover dat de vergunning te makkelijk wordt verleend, omdat door het transport van de buitenlandse schelpdieren nieuwe dieren- en plantensoorten in de Oosterschelde terechtkomen. Daar kunnen ze ziektes veroorzaken of bestaande flora en fauna verdringen.

Monsters

Maar de Raad van State vindt dat door het vergunningstelstel natuurschade in de Oosterschelde zoveel mogelijk wordt voorkomen. En door regelmatig monsters te nemen uit het geïmporteerde materiaal.