Beëdiging gedeputeerde moet over vanwege foutjes

MIDDELBURG -
De eed afleggen met de linkerhand in de lucht, een fout formulier en een verkeerd uitgesproken tekst. De eedaflegging van Carla Schönknecht (VVD) tijdens de vergadering van Provinciale Staten
verliep uiterst ontspannen, maar was door allerlei slordigheden niet echt een schoolvoorbeeld van een vlekkeloze beëdigingsceremonie.

Formulier


Ten eerste heeft de Statengriffie het verkeerde formulier gegeven aan voorzitter Karla Peijs, die de vergadering op 25 januari voorzat. Peijs las het formulier voor dat hoort bij de beëdiging van een lid van Provinciale Staten en niet het formulier waarmee gedeputeerden worden benoemd. De formulieren zijn bijna hetzelfde.
'God allemachtig'
Schönknecht maakte zelf ook foutjes. Zij stak bij haar eed niet zoals gebruikelijk haar rechterhand maar haar linkerhand in de lucht. Dat kon ook niet, want tijdens de ceremonie zat haar kleinkind op haar rechterarm. Ook sprak ze de verkeerde tekst uit: "Zo waarlijk helpe mij God allemachtig," terwijl dit almachtig moet zijn.

Vergissing

De Statengriffie heeft advies over de zaak gevraagd aan hoogleraar staatsrecht D.J. Elzinga van de Universiteit Groningen. Hij adviseert de beëdiging in de volgende reguliere vergadering van Provinciale Staten op 15 maart over te doen om iedere twijfel uit te sluiten. Elzinga twijfelt niet aan de rechtsgeldigheid van de benoeming, het gaat duidelijk om een vergissing. Carla Schönknecht kan haar werk als gedeputeerde dan ook gewoon voortzetten.