SGP mag vrouwen niet langer weren

STRAATSBURG -
De Hoge Raad in Nederland was eerder tot een zelfde conclusie gekomen, maar daartegen diende de SGP in oktober 2010 een klacht in bij het Hof in Straatsburg. Dat heeft de klacht nu verworpen.
Zeeland
De partij heeft in Zeeland veel aanhang. Vooral op Tholen en Zuid-Beveland wonen veel SGP-kiezers. De SGP zit al jaren in de coalitie van Provinciale Staten en levert een gedeputeerde.
Ingrijpend
De partij laat in een verklaring weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak van het EHRM. "Deze uitspraak is ingrijpend en zal, doorgeredeneerd, verstrekkende gevolgen kunnen hebben, niet alleen voor de SGP. De uitspraak komt erop neer dat het gelijkheidsbeginsel nu zó absoluut wordt gemaakt, dat andere klassieke politieke en religieuze vrijheden erdoor worden weggedrukt'", aldus de partij op hun website.
De SGP wil de uitspraak nu "eerst bestuderen en op zich in laten werken om daarna te kunnen nagaan wat de mogelijke consequenties van de uitspraak zijn". Daarbij is ook de reactie van het kabinet van belang. Dat liet eerder weten met een reactie te wachten tot na de uitspraak van het Hof in Straatsburg.
Gevolgen
Volgens de SGP zal de redenering van de rechters in Straatsburg er in de praktijk toe leiden dat ook de vrijheid voor andere christelijke organisaties en kerken in het gedrang gaat komen. "Het belang van deze zaak overstijgt daarmee dat van de SGP", aldus de partij.

K

iesrecht
De Hoge Raad oordeelde in 2010 dat de SGP vrouwen het passief kiesrecht (het recht om je te kandideren) niet mag onthouden. De staat moest van de Hoge Raad maatregelen nemen om dat te bewerkstelligen. De opstelling van de SGP was volgens de Hoge Raad in strijd met het VN-vrouwenverdrag en met de Nederlandse grondwet.
Proefproces
De uitspraak van de Hoge Raad was het gevolg van een jarenlange strijd tegen de SGP door het Clara Wichmann Proefprocessenfonds.